הריון

קוטר דו-גרפתי


מדוד את המרחק בין שני צידי גולגולת העובר. זה עוקב אחר צמיחה, ובהשוואה לקוטר אגן האם, האם אפשרות לידה טבעית.