+
סקרים

מה אתה חושב על המטרה שקבע ראש הממשלה?


לברך 10% מהילדים העניים, ובסופו של דבר, את אותו שיעור של ילדים ממשפחות עניות שהם מייצגים בקומונה שלהם ... זו המטרה שרוצה לתקן את הקרונות על ידי ראש הממשלה, ז'אן- מארק איירו. המטרה? להילחם נגד אי שוויון מסוים. ואתה, מה אתה חושב? הסקר שלנו.

ומה אתה חושב על המטרה שקבע ראש הממשלה?

אני בעד: כדאי להזמין אחוז מקום לילדים עניים, אני נגד: זה המשתלה והעיריות להחליט.

הצבעה

<תוצאות>