+
סקרים

מה אתם חושבים על הגן?


בחודשים האחרונים ספג הפעוטון פיגועים רבים. ואתה, איך אתה שופט את זה? קח את הסקר שלנו.

אני מוצאת גן ילדים:

משביע רצון מאוד. משביע רצון. בכלל לא משביע רצון.

הצבעה

<תוצאות>