הריון

שמות של בנות: מארי-שרה


שמות של בנות: מארי-שרה

מארי-שרה

שם פרטי חיבר 100% קלאסיים-מקראיים, מארי-שרה הופיעה בשנות השמונים, ואז מארי-שרה הגיחה באופן הגיוני ... שם פרטי של אם ישו ומלכת השמים, מרי בא מהעברית מרים, כלומר "זה שמעלה". גם ממוצא מקראי, שרה באה מעברית ופירושה "נסיכה, ריבונית".