+
הריון

שמות מקראיים: אברהם


מתוך "אברהם" העברי, אבי ההמון. הפטריארך אברהם היה במקרא הראשון שעזב את העיר אור בחלדיאה להתיישב בארץ ישראל. בדרך כלל הוא מוצג כאב הקדמון הקדמוני של העם היהודי. יום הולדתו: 9 באוקטובר.

מתוך "אברהם" העברי, אבי ההמון. הפטריארך אברהם היה במקרא הראשון שעזב את העיר אור בחלדיאה להתיישב בארץ ישראל. בדרך כלל הוא מוצג כאב הקדמון הקדמוני של העם היהודי.
יום הולדתו: 9 באוקטובר.